خدمات مشتریان

تمامی محصولات مانیان جامه به جز محصولاتی که در منزل استفاده می‌شوند تا 24 ساعت قابل تعویض می‌باشند.